کد مطلب : 65121 تاریخ مطلب : 1399/04/30

واردات محصولات آرايشي و بهداشتي از 14 ماه و عطريات از حدود 10 ماه پيش ممنوع شده است/ کارخانه‌هاي توليدي در مناطق مرزي و مناطق آزاد راه اندازي شده است

واردات محصولات آرايشي و بهداشتي از 14 ماه و عطريات از حدود 10 ماه پيش ممنوع شده است/ کارخانههاي توليدي در مناطق مرزي و مناطق آزاد راه اندازي شده است

عبدالله اسفندياري»، نائب رئيس اتحاديه صنف خرازي، در گفتگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري برنا گفت: به دليل محدوديت ارزي که کشور با آن روبهرو ست، به کالاهاي آرايشي و بهداشتي از جمله عطر و ادکلن که در رديف کالاهاي غيرضروري قرار دارد، ارزي براي واردات تخصيص پيدا نميکند تا ارز کشور صرف ورود کالاهاي اساسي، شود.

او افزود: واردات محصولات آرايشي و بهداشتي از 14 ماه و عطريات از حدود 10 ماه پيش ممنوع شده است و وزارت صمت سفارش ورود آنها را ثبت نميکند. در نتيجه از آن زمان تاکنون امکان ورود اين کالاها به کشور از مجاري قانوني، وجود ندارد.

اسفندياري ادامه داد: با اين ممنوعيت، شماري از واردکنندگان و فعالان اقتصادي به توليد مواد آرايشي و بهداشتي و عطريات در داخل کشور روي آوردند و کارخانههاي توليدي در مناطق مرزي و مناطق آزاد راه انداختند، اما در توليد نياز به مواد اوليهاي وجود دارد که بايد وارد شود، از جمله اين مواد بالک» است. ورود بالک» مدتها آزاد بود اما بهتازگي ممنوع شده و اين کمبودها توليدکنندگان را در مضيقه قرار داده است.

او اضافه کرد: همچنين ميزان قابلتوجهي مواد آرايشي و بهداشتي پيش از ممنوعيت به کشور وارد شده است که پس از اعلام ممنوعيت، امکان ترخيص آنها از گمرکات از بين رفته و اين مواد که رو به فساد و تخريب هستند در گمرکات کشور رسوب شدهاند، در حالي که اين اقلام سرمايههاي کشور هستند و پول داخلي براي خريد آنها صرف شده است، در نتيجه تخريب آنها به معناي تخريب دارايي کشور است.

اسفندياري در پاسخ به اين پرسش که چرا در يک سال گذشته با وجود ممنوعيت واردات مواد آرايشي و بهداشتي و عطريات و همچنين ممنوعيت ورود مواد اوليه ساخت آنها بازار دچار کمبود نشده است، گفت: به هر حال مردم به اين مواد نياز دارند در اين شرايط وقتي امکان توليد در داخل وجود ندارد و براي واردات هم ثبت سفارشي صورت نميگيرد و اجازه واردات حتي با ارز آزاد هم در چارچوب قانوني داده نميشود، کشور نياز خود را از مجاري غيررسمي تامين ميکند. مجاري که هيچ نظارتي بر عملکرد آنها وجود ندارد، نه نظارت بر کميت و کيفيت هست و نه مجرايي که کالاها از آن به داخل کشور و بازار مصرف ميآيد. با اين رويه تنها شرايط براي قاچاق اقلام آرايشي و بهداشتي فراهم شده است.

او در پايان تصريح کرد: وجود مقادير بالاي لوازم آرايشي و بهداشتي و عطريات خارجي در بازار کنوني کشور در شرايطي که واردات ممنوع است و توليد داخلي هم حمايت نمي شود، به اين معناست که مجاري واردات غيرقانوني با موانع چشمگيري روبهرو نيستند و واردکنندگان غيرقانوني و غيررسمي از نبود امکان واردات رسمي و کمبود امکان توليد داخلي، بهرهمند هستند.

نیمتا روزنامه های صبح کشور