کد مطلب : 63877 تاریخ مطلب : 1399/03/18

نامه اتاق اصناف تهران در خصوص فراهم شدن امکان ثبت نام بر خط و يکپارچه در سامانه ستاد براي شرکت در معاملات دولتي

نیمتا روزنامه های صبح کشور