کد مطلب : 43251 تاریخ مطلب : 1398/09/17

نامه اتاق اصناف تهران در خصوص ممنوعيت افزايش قيمت کالا و خدمات تا اطلاع ثانوي

نامه اتاق اصناف تهران در خصوص ممنوعيت افزايش قيمت کالا و خدمات تا اطلاع ثانوي

نیمتا روزنامه های صبح کشور