کد مطلب : 40860 تاریخ مطلب : 1398/05/20

اطلاعيه اتاق اصناف تهران در خصوص مصوبه چگونگي محاسبه و اخذ بهاي خدمات مديريت پسماند

نیمتا روزنامه های صبح کشور