کد مطلب : 40849 تاریخ مطلب : 1398/05/16

نامه اتاق اصناف تهران در خصوص راه اندازي سامانه حمايت از فعالين اقتصادي ( حامي )

نامه اتاق اصناف تهران در خصوص راه اندازي سامانه حمايت از فعالين اقتصادي ( حامي )

نیمتا روزنامه های صبح کشور